top of page

Jak znaleźć najlepszy kurs na Patent Sternika Motorowodnego

Zaktualizowano: 19 mar 2021

Można do tego podejść na dwa sposoby:

1) chce mieć patent

2) chce mieć patent, ale również wiedzę i umiejętności - to wpływa na moje bezpieczeństwo.


W przypadku 1) idziemy gdziekolwiek.


Natomiast jeśli rozważamy przypadek 2) to sugerujemy, że przy zapisaniu się na kurs warto zwrócić uwagę, na:

* czy klub motorowodny/organizator kursów motorowodnych ma akredytację Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW);

* czy szkolenia prowadzą instruktorzy, którzy mają wiel