Klasyfikacja jachtów

Aktualizacja: 4 kwi 2018

jacht żaglowy
jacht żaglowy

Podstawowy podział jachtów:

Rodzaj napędu:

 • żaglowy

 • żaglowo - wiosłowy

 • żaglowo - motorowy

 • motorowy (śrubowy, strugowodny)

Akwenu:

 • śródlądowy

 • morski

 • oceaniczny

Liczby kadłubów:

 • jednokadłubowy

 • wielokadłubowy (katamaran, trimaran)

Liczby masztów:

 • jednomasztowe (ket, slup)

 • dwumasztowe (jol, kecz, szkuner)

 • trzymasztowe i więcej (barak, fregata, szkuner)

Posiadania miecza/płetwy balastowej:

 • mieczowe

 • balastowo mieczowe

 • balastowe

Rodzaj utrzymywania się na wodzie:

 • wypornościowe

 • ślizgowe

Zabudowę pokładu:

 • kabinowe

 • otwarto pokładowe

Rodzaj materiału użyty do budowy:

 • drewniane

 • <