top of page

Nowe przepisy dotyczące rejestracji łodzi

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Definiuje je ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500). Powstał jeden, ogólnopolski rejestr jednostek morskich i śródlądowych, który prowadzony w systemie teleinformatycznym - REJA24.

Jakie jednostki podlegają obowiązkowi rejestracji w REJA24?


Obowiązkowi rejestracji w systemie REJA24 podlegają jednostki o długości do 24 m, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu ryb, tj.: - jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW, - jachty oraz inne jednostki pływające uprawiające żeglugę międzynarodową, niezależnie od wielkości i mocy napędu, - jednostki pływające używane do połowów rybackich.


Jeśli jednostka pływająca nie podl