Patenty Motorowodne

Aktualizacja: 10 sie 2018

Sternik motorowodny to uprawnienia państwowe wystawianie przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW), honorowane praktycznie na całym świecie. Poniżej opisaliśmy wymagania jak i również uprawnienia poszczególnych patentów.


Zapraszamy do zapoznania się z organizowanymi przez nas szkoleniami motorowodnymi na patent sternika motorowodnego oraz patent holowanie narciarza wodnego.


Sternik motorowodny

Wymagania

 • ukończenie 14 roku życia,

 • zdanie egzaminu

Uprawnienia

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,

 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po wewnętrznych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej,

 • osoby w wieku poniżej 16 lat mogą pływać na łodziach z silnikami o mocy do 60 kW (84 KM).


Morski sternik motorowodny

Wymagania

 • ukończenie 18 roku życia,

 • odbycie co najmniej dwóch rejsów morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,

 • zdanie egzaminu.

Uprawnienia

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,

 • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18m po wodach morskich.


Kapitana motorowodnego

Wymagania

 • posiadanie stopnia morskiego sternika motorowodnego,

 • odbycie co najmniej sześciu rejsów morskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia morskiego sternika motorowodnego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości kadłuba powyżej 7,5m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20m oraz jeden rejs po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych (jachty zarówno motorowe jak i żaglowe).

Uprawnienia

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,

 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach morskich bez ograniczeń.


Mechanik motorowodny

Wymagania

 • zaliczenie stażu co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441kW,

 • zdanie egzaminu.

Uprawnienia

 • pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.