top of page

PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH

Obowiązujące akty prawne


USTAWA z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.2006 Nr 123 poz. 857)

• Reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych

• Określa: – organy administracji żeglugi śródlądowej i ich

kompetencje – warunki uprawiania żeglugi – postępowanie w razie wypadku żeglugowego

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001r.

w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej. (Dz.U. 2001 nr 77 poz. 831 )

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002r.

w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej. (M.P. 2002 nr 38 poz. 603)


Rozporządzenie Ministra Sportu I Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz.U.2013 poz. 749)


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie śródlądowych dróg wodnych. (Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1786)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. (Dz.U. 2002 nr 77 poz. 695)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U.2003 Nr 212 poz. 2072)
82 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Rejestracja jachtów - szybko, tanio i przez internet.

12 kwietnia Sejm RP przyjął projekt rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m. Dzięki temu przepisy zostały uproszczone i ujednolicone. Aktualnie istnieje 6 różnych rejestrów, w któryc

Comments


bottom of page