top of page

Rejestracja jachtów - szybko, tanio i przez internet.

12 kwietnia Sejm RP przyjął projekt rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m. Dzięki temu przepisy zostały uproszczone i ujednolicone.

Aktualnie istnieje 6 różnych rejestrów, w których można dokonać rejestracji jachtów lądowych i morskich prowadzonych przez następujące organizacje:

- Polski Związek Żeglarski (rejestr śródlądowy i morski)

- Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

- starości

- izby morskie

- urzędy morskie.

Różne rejestry mają różne wymagania co do konieczności rejestracji, przechowywanych informacji i sposoby dostępu do tych informacji. Taki sposób zarządzania rejestracją łodzi jak dotychczas powodował trudności zarówno właścicieli i armatorów (różne czasy oczekiwania na wydanie dokumentów, opłaty, rodzaj przechowywanych informacji) jak i urzędów (dostęp elektroniczny dla organów ścigania, w sytuacjach kryzysowych).


Jak to teraz będzie wyglądało ?

Ustawa nakazuje utworzenie jednego rejestru dla wszystkich jachtów i jednostek pływających (śródlądowych i morskich, żaglowych, motorowych, przeznaczonych do połowu ryb) o długości do 24m.

Obowiązek będzie dotyczył wszystkich jachtów i jednostek pływających spełniających kryteria długość minimalna 7.5m i moc silnika minimalna 15kW. Mniejsze jednostki oczywiście mogą być rejestrowane na wniosek właściciela.

Rejestracja ma być szybka, tania i prosta. Dostęp do rejestrów ma być prowadzony przez PZŻ, PZMWiNW oraz drogą elektroniczną za pomocą e-Puap.

Elektroniczna forma rejestru umożliwi stały dostęp dla służb ścigania, służb ratowniczych i administracji państwowej.