top of page

Skala Beauforta

Skala Beauforta – skala służąca do opisu siły wiatru w stopniach Beauforta